Rok założenia: 1962
w Ostrowi Mazowieckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej

„Cudze znać warto, swoje obowiązek …”  Zygmunt Gloger


Regulamin - Teofila Ptaszyńska

„Czyń każdy w swoim kółku
coć każe Duch Boży,
a całość sama się złoży.”

Z. Krasiński

Teofila Ptaszyńska

REGULAMIN
 

 1. Uczennica nosi przy sobie zawsze legitymację szkolną.
 2. Przychodzi do szkoły na godzinę 8 minut 10. Po dzwonku musi być w klasie na miejscu i przygotować zeszyty do lekcji, która ma się odbyć.
 3. Podczas lekcji zachowuje skupioną uwagę.
 4. Podczas pauzy należy zwracać uwagę na częste i dokładne wietrzenie klasy i starać się wypocząć.
 5. Podczas godziny lekcyjnej przebywa wyłącznie w klasie. Zabrania się wychodzić uczennicy na ulicę przez cały czas trwania zajęć szkolnych.
 6. Uczennice dojeżdżające oczekujące na pociąg w klasie I g. na drugim piętrze.
 7. Na korytarzach, w sali rekreacyjnej, na klatce schodowej, nie wolno biegać bez potrzeby. Odpadki trzeba rzucać do kosza. Każda uczennica zobowiązana jest podnieść papier, ogryzek, który dostrzegła obok siebie.
 8. Wychylanie się przez okno surowo wzbronione, jak również wyglądanie i nawoływanie się głośne.
 9. Uczennica powinna dbać zawsze o czystość koło siebie, gdziekolwiek się znajdzie. W zachowaniu swoim czuwać nad tym, by nie przeszkadzać innym w pracy, która się obok odbywa.
 10. W ubiorze należy dążyć do tego, aby okrycie zwierzchnie było ciemne, ochędożne i ozdobione białym kołnierzykiem. Uczesanie obowiązuje gładkie, spięte do boku lub tyłu, bez kwiatów i spin ozdobnych. Biżuterii uczennica nie nosi, paznokci nie lakieruje. Szczególną uwagę zwraca na czystość ciała.
 11. W stosunku do nauki uczennica przejawia zainteresowanie pracą, zamiłowanie do przedmiotów i wykazuje rzetelną, samodzielną pracę.
 12. Względem władz szkolnych jest bezwzględnie posłuszna i podporządkowuje się wszystkim zarządzeniom szkolnym.
 13. W zachowaniu swym przejawia grzeczność i uprzejmość względem całego otoczenia.
 14. Kłania się wszystkim pracownikom szkoły i ustępuje im z przejść, otwiera drzwi, odpowiedź wobec innych jest powściągliwa i uprzejma. Hardość, ton niegrzeczny, zaciętość i upór są niedopuszczalne. Posłuch obowiązuje również wobec koleżanek, gospodyń i porządkowych.
 15. W zbiorowym życiu uczennic powinno się przejawiać podporządkowanie dobru ogólnemu, uczynność, uprzejmość, dążenie do podniesienia poziomu moralnego i jej wyglądu estetycznego. Żadna uczennica nie może być bierna wobec życia klasy. Każda dąży do tego, by się przyczynić do ogólnego dobra. Śmiało tępi wszelką nieuczciwość, nierzetelność, kłamstwo, wykręty, nieporządek i niedbalstwo.
 16. Głównym zadaniem uczennicy, obok zdobycia nauki, jest praca nad wyrobieniem charakteru, silnej woli i zamiłowania do zawodu. Uczennica powinna zrozumieć, że sama pracuje nad swoim charakterem i odpowiada za wyniki swej pracy.
 17. Poza szkołą, na ulicy, w sklepie, w tramwaju uczennica zachowuje się z godnością, postępowaniem swym nie przynosi ujmy szkole i rodzinie. Zważa na temat rozmowy, nie mówi i nie śmieje się zbyt głośno, nie rozpycha się łokciami, ustępuje miejsca starszym i bez szemrania podporządkowuje się panującym rygorom i przepisom.
 18. Za przekroczenie regulaminu i naganne zachowanie na wniosek Rady Pedagogicznej uczennica może być wydalona ze szkoły.
 19. Przez lekceważenie zasad etyki w postępowaniu uczennica plami honor szkoły i młodzieży.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej
tmzo-ostrowmaz@wp.pl
Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy

w Ostrowi Mazowieckiej
Nr rachunku

66 8923 0008 0000 0518 2000 0001

Linki