Rok założenia: 1962
w Ostrowi Mazowieckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej

„Cudze znać warto, swoje obowiązek …”  Zygmunt Gloger


Maria Ostrowska

Urodziła się w 1906 roku w Orle w rodzinie nauczycielskiej.
W 1925 roku skończyła ostrowskie Gimnazjum. W 1931 roku na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie otrzymała stopień magistra filozofii.
Pracowała najpierw przez rok w Białymstoku, a potem w Łunińcu na Polesiu.
Podczas okupacji niemieckiej pracowała w legalnej Handelsschule w Ostrowi Mazowieckiej a także na tajnych kompletach.
Po wojnie została zatrudniona w szkole ekonomicznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwanej „handlówką”. 
Zmagała się w powojennym nauczaniu z narzuconą szkole, komunistyczną ideologią. Wpajała uczniom patriotyzm i wierność prawdzie. Jej słowa o potępianym wówczas powstaniu warszawskim:  ” Krwi przelanej dla ojczyzny nigdy nie należy potępiać’”.
Także: „ Darujmy sobie przymiotnik w nazwie Polska Ludowa. Ważna jest tylko Polska.”.
Miała wśród uczniów i w społeczeństwie ostrowskim ogromny autorytet moralny. Zmarła w wieku 52 lat. Pochowana w rodzinnym grobowcu na ostrowskim cmentarzu.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej
tmzo-ostrowmaz@wp.pl
Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy

w Ostrowi Mazowieckiej
Nr rachunku

66 8923 0008 0000 0518 2000 0001

Linki