Rok założenia: 1962
w Ostrowi Mazowieckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej

„Cudze znać warto, swoje obowiązek …”  Zygmunt Gloger


ks. Józef Samluk

Urodził się 14 grudnia 1923 r. w rodzinie zubożałej szlachty, w Przytułach Kolonii, pow. Łomżyński, woj. podlaskie.
Szkoła podstawowa w Przytułach. Rozpoczął naukę w Gimnazjum Lelewela w Warszawie. W czasie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach.
1 października 1943 r. aresztowany w Warszawie. Po torturach na Pawiaku i pracy w K.L. Oświęcimiu wywieziony do obozu w Buchenwaldzie. Drążył tunel w górach Harzu. Pod koniec wojny przewieziony do K.L. Oranienburg i Sachsenhausen.
Po wyzwoleniu obozu ,1 maja 1945 roku, wrócił do domu. W 1947 r. dokończył naukę w Liceum im. J. Lelewela.
W 1952 - Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Czesława Falkowskiego.
Wikariusz w Ostrowi Mazowieckiej, Czyżewie, Małkini, Śniadowie, Ostrołęce, Suwałkach, Wiźnie i Rydzewie. Probostwo w Broku i Małkini. Na emeryturze od 1998 roku. Zamieszkał w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży. Stamtąd wyjeżdżał aż do śmierci z posługą kapłańską na Białoruś.
Pełnił następujące funkcje: diecezjalny referent służby liturgicznej, rejonowy wizytator religii, referent ds. trzeźwości, ojciec duchowny w dekanacie ostrowskim, członek Rady Kapłańskiej.
Odnowił i upiększył kościół w Broku, wybudował miejscową plebanię i dzwonnicę. Zbudował kaplicę i dom katechetyczny w Glinie. Także kościół filialny w Błędnicy w parafii Małkinia.
Był członkiem Rady Domowej w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.
Przeżycia okupacyjne zaważyły na całym jego życiu.
Mówił: ”Żyć wtedy znaczyło narażać się ciągle na niebezpieczeństwo. A żyć  i czynić cos dla innych, dla Polski – było bohaterstwem . O ludziach, którzy tak żyli , nie wolno zapomnieć.”
Zmarł 13 czerwca 2005 roku. Spoczywa na cmentarz parafialnym w rodzinnych Przytułach, powiat łomżyński.
fot. arch. Zofia Mirkowicz

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej
tmzo-ostrowmaz@wp.pl
Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy

w Ostrowi Mazowieckiej
Nr rachunku

66 8923 0008 0000 0518 2000 0001

Linki