Rok założenia: 1962
w Ostrowi Mazowieckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej

„Cudze znać warto, swoje obowiązek …”  Zygmunt Gloger


Stefania Podbielska

Urodziła się 26 września 1904 roku w rodzinie szlacheckiej właścicieli majątku ziemskiego Brzezienko, w powiecie ostrowskim.
W czasie I wojny światowej z rodziną została przesiedlona na trzy lata do Kurska . Rozpoczęła naukę w Kurskim Gimnazjum. Po powrocie do Polski kontynuowała naukę w Gimnazjum w Warszawie          a potem w Gimnazjum Żeńskim w Ostrowi Mazowieckiej.
Skończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego im. Józefa Piłsudskiego. Pracowała w szkolnictwie w Warszawie. Podczas okupacji hitlerowskiej pracowała w tajnym nauczaniu w Warszawie.
Wyszła za mąż za kolegę z klasy.
W czasie powstania stracili dorobek życia a mąż musiał się ukrywać po  wyzwoleniu.
Wróciła z rodziną do Ostrowi Mazowieckiej. Majątek rodziny został skonfiskowany. Z dwojgiem dzieci i mężem zamieszkała w wynajętym mieszkaniu.
W 1946 roku podjęła pracę w ostrowskiej szkole ekonomicznej i pracowała w niej do 1974 roku jako nauczycielka matematyki i fizyki.
Za pracę pedagogiczną otrzymała liczne podziękowania i odznaczenia:
- Złotą Odznakę ZNP,
- Złoty Krzyż Zasługi,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Dyplom uznania za zasługi dla Miasta Ostrów Mazowiecka,
- Dyplom uznania i podziękowania za pracę kuratora od Ministerstwa Sprawiedliwości.
Była znakomitym pedagogiem. Zmarła w 2002 roku. Pochowana na ostrowskim cmentarzu.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej
tmzo-ostrowmaz@wp.pl
Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy

w Ostrowi Mazowieckiej
Nr rachunku

66 8923 0008 0000 0518 2000 0001

Linki