Rok założenia: 1962
w Ostrowi Mazowieckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej

„Cudze znać warto, swoje obowiązek …”  Zygmunt Gloger


TMZO - KRONIKA SAMORZĄDU OSTROWSKIEGO (cz. I)

2002- Wybory samorządowe odbyły się dnia 27 października na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dziennik Ustaw z 27 sierpnia 2002 r. Nr 134, poz. 1125).
RADA MIASTA IV KADENCJI (2002-2006) – RADNI: 1/ Maria Bębenek, 2/ Waldemar Jerzy Borowy, 3/ Stanisław Cepowicz, 4/ Kazimierz Ducki, 5/ Jacek Bogdan Golanko, 6/ Jan Heronimek, 7/ Kazimierz Jaroszewski, 8/ Bożenna Jutrzenka, 9/ Bogusław Konrad, 10/ Zbigniew Krych, 11/ Roman Kudraszew, 12/ Krzysztof Laska, 13/ Krzysztof Listwon,14/ Krzysztof Łukaszewski, 15/ Jerzy Waldemar Mincewicz – Przewodniczący Rady Miasta, 16/ Władysław Antoni Pasztaleniec, 17/ Andrzej Pęksa, 18/ Andrzej Ryszard Sawoni, 19/ Roman Tadeusz Świedziński, 20/ Edward Zalewski, 21/ Zygmunt Zęgota.

2006- Wybory samorządowe zostały przeprowadzone 12 listopada na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego z dnia 11 września 2006 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1149 - z dnia 12 września 2006 r.)
RADA MIASTA V KADENCJI (2006-2010) - Mandaty radnych uzyskali: 1/ Przastek Stefan, 2/ Laska Krzysztof – Przewodniczący Rady Miasta, 3/ Wilczyński Jacek, 4/ Łukaszewski Krzysztof, 5/ Konrad Bogusław - Wiceprzewodniczący, 6/ Bartkiewicz Małgorzata, 7/ Listwon Krzysztof, 8/ Świedziński Roman Tadeusz, 9/ Gałązka Eugeniusz Piotr - Wiceprzewodniczący, 10/ Krych Zbigniew, 11/ Gromek Mirosław, 12/ Morawski Andrzej Jerzy, 13/ Zalewski Edward, 14/ Heronimek Jan, 15/ Równy Mieczysław Stanisław, 16/ Pasztaleniec Mirosław, 17/ Bębenek Maria, 18/ Kacprzak Michał, 19/ Kukiełka Marek, 20/ Wilczyński Zdzisław, 21/ Lewandowski Tomasz, 22/ Cepowicz Stanisław (zmarł 16 lipca 2007). Burmistrzem miasta w pierwszej turze wyborów został wybrany Mieczysław Szymalski.

2010- Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 5 grudnia i 19 grudnia 2010 roku. Termin wyborów został ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 15 września 2010 roku. (DZ.U. z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz.1151)
RADNI VI KADENCJI (2010-2014) - 1/ Listwon Krzysztof - Przewodniczący Rady Miasta; 2/ Gałązka Eugeniusz Piotr i 3/ Krych Zbigniew Wiceprzewodniczący Rady Miasta; radni: 4/ Bartkiewicz Małgorzata, 5/ Bębenek Maria, 6/ Dylewski Stanisław, 7/ Godlewski Lech, 8/ Gromek Mirosław, 9/ Herman Beata, 10/ Konrad Bogusław, 11/ Laska Krzysztof, 12/ Lendzioszek Mateusz, 13/ Łukaszewski Krzysztof, 14/ Pęksa Andrzej, 15/ Podbielski Edward Witold, 16/ Równy Mieczysław Stanisław, 17/ Sasinowska Hanna Zofia, 18/ Świedziński Roman Tadeusz, 19/ Tułowiecki Andrzej Leszek, 20/ Wilczyński Jacek, 21/Zalewski Edward. Burmistrzem Miasta wybranym w drugiej turze głosowania został Władysław Krzyżanowski.

Maria Wolff

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej
tmzo-ostrowmaz@wp.pl
Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy

w Ostrowi Mazowieckiej
Nr rachunku

66 8923 0008 0000 0518 2000 0001

Linki